Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol

III SA/Gl 607/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. III SA/Gl 189/10 w przedmiocie podatku akcyzowego

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

I SA/Gl 314/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Sprawa ze skargi B. G. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 187/07 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Gl 948/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko

II SA/Gl 1309/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przydziału lokalu zamiennego w zamian za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Gl 633/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

IV SA/Gl 490/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie pomocy społecznej w kwestii wznowienia postępowania w sprawie o sygn. II SA/Ka 900/00

IV SA/Gl 542/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Szkoły A w Z. w przedmiocie spraw uczniów

IV SA/Gl 748/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. w przedmiocie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok w kwestii wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 462/09

II SA/Gl 1139/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych
1   Następne >   +2   +5   +10   14