Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Op 285/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-22

Sprawa ze skargi A. Ś. o wznowienie postępowania zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego

II SA/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Op 773/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-05

Sprawa ze skargi M. P. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r.- sygn. akt I SA/Op 150/12 I. wznawia postępowanie sądowe, II. zmienia wyrok WSA w Opolu , sygn. akt I SA/Op 150/12 w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 27 maja 201...

I SA/Op 727/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-05

Sprawa ze skargi E. C. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r.- sygn. akt I SA/Op 330/08 I. wznawia postępowanie sądowe, II. zmienia wyrok WSA w Opolu , sygn. akt I SA/Op 330/08 w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 14 sierpni...

I SA/Op 772/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-02-05

Sprawa ze skargi A. P. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r.- sygn. akt I SA/Op 149/12 I. wznawia postępowanie sądowe, II. zmienia wyrok WSA w Opolu , sygn. akt I SA/Op 149/12 w ten sposób, że uchyla decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 24 maja 201...

I SA/Op 475/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji ustalającej łączne zobowiązanie pieniężne na 2012r. i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

I SA/Op 534/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów ewidencjonowanych

I SA/Op 312/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-09

Sprawa ze skargi A. Ś. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Opolu w sprawie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego

II SA/Op 242/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-09

Sprawa ze skargi R. D. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Opolu w przedmiocie sprostowania uzgodnienia w sprawie z zakresu zagospodarowania przestrzennego

I SA/Op 534/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-02

Wniosek skarżącego o wstrzymanie działań egzekucyjnych
1   Następne >   3