Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X

I SA/Op 188/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-17

Sprawa ze skargi K. M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w sprawie uchylenia postanowienia dotyczącego zarzutów na postępowanie egzekucyjne