Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SA/Wa 815/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia

VII SA/Wa 1004/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi P. K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 217/11

II SA/Gl 633/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Gl 1139/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie legalności robót budowlanych

VII SA/Wa 1038/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 849/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-11

Sprawa ze skargi T.G., Z. G. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1279/10

II OSK 1245/05 - Wyrok NSA z 2006-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego

II SAB/Lu 25/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie niedokonania oceny prawidłowości robót budowlanych przy realizacji budynku

VII SA/Wa 902/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 2017/11

II SA/Ke 753/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-07

Sprawa ze skargi W. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie sygn. akt II SA/Ke 791/12
1   Następne >   +2   +5   +10   17