Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Ke 156/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 2575/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżone postanowienie Wojewody [...] , nr [...] oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji z dnia [...] czerwca 20

I OSK 327/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie wy...

VII SA/Wa 1255/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-06

Sprawa ze skargi (...) i (...) o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem w sprawie o sygn. akt (...)

II SA/Gd 578/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-25

Sprawa ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gdańsku w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

III SA/Lu 971/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zadłużenia powstałego w wyniku wypowiedzenia umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy odrzuca skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

II SA/Bk 1118/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Lu 984/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi J. F. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie sygn. akt III SA/Lu 848/13

I OSK 276/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 623/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3