Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bk 602/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o umorzenie pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II GSK 1724/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjne F. Spółki z o.o. w J. od wyroku WSA w G. W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w R. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zmiany decyzji w części dotyczącej zmiany lokalizacji punktu gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Gl 1689/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. III SA/Gl 1746/10 w przedmiocie gier losowych i zakładów wzajemnych

II GSK 483/08 - Wyrok NSA z 2008-12-12

Skarga o wznowienie postępowania D. R. od wyroku NSA w sprawie ze skargi D. R. - P. H.-U. 'H.' w L. na zarządzenie Wójta Gminy L. nr [...] w przedmiocie wniosku o uchylenie zarządzenia w przedmiocie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

II SA/Ke 337/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-08-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

III SA/Gl 1961/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. III SA/Gl 1746/10 w przedmiocie gier losowych i zakładów wzajemnych

II GSK 170/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-12

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o umorzenie pożyczki zaciągniętej...

II SA/Go 225/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Ke 169/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia

III SA/Łd 920/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej prowadzenia działalności w zakresie gier na automatach o niskiej wygranej
1   Następne >   +2   4