Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Ke 156/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Sprawa ze skargi M. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OSK 2575/13 - Wyrok NSA z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania z pobytu stałego uchyla zaskarżony wyrok i zaskarżone postanowienie Wojewody [...] , nr [...] oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji z dnia [...] czerwca 20

IV SA/Wa 1618/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia

III SAB/Kr 71/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-23

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody, zakończonej postanowieniem WSA w Krakowie sygn. akt III SAB/Kr 49/12

III SA/Wr 509/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-11

Sprawa ze skargi T W, o wznowienie postępowania w sprawie [...] zakończonego wyrokiem WSA we Wrocławiu z dnia [...] roku

III SA/Lu 984/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-11

Sprawa ze skargi J. F. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie sygn. akt III SA/Lu 848/13

III SA/Kr 17/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania właściwemu organowi wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

III SA/Łd 163/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Łd 132/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania

III SA/Kr 1190/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-27

Sprawa ze skargi S. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w przedmiocie anulowania czynności materialno
1   Następne >   +2   6