Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OSK 138/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego postana...

II OSK 408/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie unieważnienia czynności techniczno

II OZ 1214/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA z 16 września 2016 r. sygn. akt II OZ 916/16 o oddaleniu zażalenia K.S. na postanowienie WSA w Łodzi z 8 czerwca 2016 r. sygn. akt III SA/Łd 346/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego z [...] kwietnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Łd 924/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania