Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1079/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1178/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-09

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 210/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1714/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

Sprawa ze skargi Fundacji [....] w B. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1826/09.

I SA/Wa 1414/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1983/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-19

Sprawa ze skargi A. T. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 265/09

I SA/Wa 63/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Sprawa ze skargi C. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 2388/10

I OSK 2877/14 - Wyrok NSA z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 3394/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SA/Wa 1205/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania