Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 163/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 892/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi L. K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie , sygn. akt I SA 1644/99 w przedmiocie realizacji ekwiwalentu za mienie p...

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Łd 31/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 789/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za grunt ni...

I SA/Wa 2793/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Sprawa ze skargi Ministra [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1955/10

II SAB/Łd 60/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-17

Sprawa ze skargi J. W. i J. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi oku sygnatura akt II SAB/Łd 86/14

II SA/Kr 176/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wygaszenia prawa trwałego zarządu