Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Łd 60/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-17

Sprawa ze skargi J. W. i J. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Łodzi oku sygnatura akt II SAB/Łd 86/14