Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 1311/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Kr 292/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. , znak : [...] o odmowie wznowienia postępowania