Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 642/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1149/07 odrzucającym skargę J. O. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem tego Sądu , sygn. akt I SA/Wa 607/05

I SA/Wa 641/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia mienia z mocy prawa przez gminę

I SA/Wa 1824/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-20

Sprawa ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2399/99

I OSK 2744/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr 420 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanaw...

I OSK 2745/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2598/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1760/06 - Wyrok NSA z 2007-04-24

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi kasacyjnej Banku Spółdzielczego od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA 1281/03 w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1733/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I SA/Wa 305/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-04

Sprawa ze skargi F. O. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2399/99

I OSK 2185/11 - Wyrok NSA z 2013-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   2