Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1733/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-27

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji