Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 3798/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

II FSK 3825/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-26

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. od dochodów nieznajd...

I SA/Lu 1309/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2007 r.

I SA/Łd 1374/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

I SA/Lu 1301/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie sygn. I SA/Lu 68/10

VIII SA/Wa 709/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub przychodach z nieujawnionych źródeł za 2006 rok

I SA/Sz 1352/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II FSK 3691/13 - Postanowienie NSA z 2014-02-10

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych E. B.-F. i P. F. od wyroków WSA w Lublinie , sygn. akt I SA/Lu 486/07 i I SA/Lu 485/07 w sprawie ze skarg E. B.-F. i P. F. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie , nr [...], [...] w przedmiocie zryczałtowanego ...

II FSK 827/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Z. B. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA , sygn. akt I SA/Po 867/01 w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Izby Skarbowej w Z. , Nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1995 r.

II FSK 3757/13 - Postanowienie NSA z 2014-03-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów ...
1   Następne >   +2   +5   +10   38