Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 1039/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 759/12 oraz wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym

I SA/Kr 918/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-16

skarg K. B., na decyzje Izby Skarbowej, w przedmiocie wznowienia w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące luty, marzec, kwiecień, czerwiec, wrzesień 1999 r., luty,, czerwiec, sierpień, grudzień 2000 r. oraz marzec, czerwiec 2001 r.,

I SA/Kr 1277/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-16

skarg K. B., na decyzje Izby Skarbowej, w przedmiocie wznowienia w sprawie podatku od towarów i usług za miesiące maj, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień 1999, r., styczeń, marzec, kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, październik, listopad 2000 r. oraz styczeń, luty, kwiecień 2001 r, ,

I SA/Kr 378/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie o sygn. akt I SA/Kr 1286/09

I SA/Kr 1022/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi J. N. o wznowienie postępowania zakończonego, prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt I SA/Kr 2059/11., -

I SA/Kr 1525/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-12

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'A' sp. z o.o. w upadłości w K. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym postanowieniem WSA w Krakowie I SA/Kr 14/06

I SA/Kr 1664/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-15

skarg M. S., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie wznowienia postępowania dotyczącego podatku od towarów i usług za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień, październik,, listopad 1997r.,

I SA/Kr 636/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną,

I SA/Kr 986/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-12-17

skarg M. C., na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za, styczeń, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 2001 r.,

I SA/Kr 324/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-27

Sprawa ze skargi M.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt I SA/Kr 679/10,
1   Następne >   +2   4