Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wa 1564/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1999

I SA/Op 285/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-22

Sprawa ze skargi A. Ś. o wznowienie postępowania zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Opolu w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego

I SA/Ke 239/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opłaty za kartę pojazdu

II FSK 773/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Skarga o wznowienie postępowania M.B. od wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie podatku od środków transportowych za 2008 r.

I SA/Lu 908/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-12-11

Sprawa ze skargi L. B. o wznowienie postępowania w sprawie I SA/Lu 870/10

II FPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ulgi w p...

III SA/Wa 1565/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie targowej za lata 1999

II FSK 1142/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie podatku od środków transportu za 2009 r.

II FSK 1143/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-05

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Gd 8/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO sygn. akt [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego na 2009 r.
1   Następne >   +2   6