Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Łd 604/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie uchylenia w trybie wznowienia postępowania decyzji dotyczącej podatku od nieruchomości za 2003 r.