Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 280/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji określającej obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej po wznowieniu postępowania.

II FSK 1057/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie kosztów