Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 861/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II OSK 1776/07 - Wyrok NSA z 2009-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie uchylenia decyzji ustanawiającej strefę ochronną

II OZ 89/18 - Wyrok NSA z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 490/17 ze skargi A. J. na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 949/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie nałożenia obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego założenia