Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 89/18 - Wyrok NSA z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 490/17 ze skargi A. J. na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego