Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 408/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego hałasu