Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6162 Scalanie i wymiana gruntów X

II SA/Kr 626/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Bk 165/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Ł.

IV SA/Wa 1700/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Wa 294/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania