Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bk 13/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Po 104/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi Miasta P. przeciwko Wojewodzie W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie IV SA/Po 375/09

I OZ 447/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Białymstoku , sygn. akt II SA/Bk 127/09 oddalającym skargę C. J. na decyzję Wojewody P. , nr (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości i ustal...

II SA/Bk 392/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-09

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Bk 103/04 sprawy ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 29/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie umieszczenia w lokalu zamiennym po wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 142/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego [...] w przedmiocie...

II SA/Bk 392/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Gl 832/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną