Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1189/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi J. J. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 83/09

II SA/Bd 555/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Bydgoszczy w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SAB/Wa 198/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-05

Sprawa ze skargi J. K. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem NSA z 17 kwietnia 2002 r. sygn. II SAB 371/02

II SA/Ol 126/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi S. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 505/05

I OSK 449/08 - Wyrok NSA z 2009-02-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wznowienia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Wa 525/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości emerytury za wskazany okres

II SA/Wa 1187/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy skorygowania zaświadczenia o wysokości uposażenia dla celów emerytalnych

IV SA/Wr 85/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję D. Kuratora Oświaty we W. w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

I OSK 1100/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie odmowy stw...

IV SA/Gl 30/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie 4 II SA/Ka 3463/01
1   Następne >   2