Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Wr 308/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-26

Sprawa ze skargi R. P. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt III SA/Wr 475/05

III SA/Kr 109/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-23

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Kr 1473/03

II OZ 872/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Skarga o wznowienie postępowania zażaleniowego zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach oku, nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 748/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. w przedmiocie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji zwłok w kwestii wniosku o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 462/09

II OSK 237/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA z 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 757/05 o oddaleniu skargi kasacyjnej J. H. od postanowienia WSA w Lublinie z 17 lutego 2005 r., sygn. akt III SA/Lu 361/04 o odrzuceniu skargi J. H. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Łd 70/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej

II OSK 477/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Ins...

III SA/Lu 546/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 1559/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej

II OSK 1125/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wydania decyzji w postępowaniu nadzorczym
1   Następne >   +2   +5   7