Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Rz 37/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Rz 35/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Rz 38/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie.

II SA/Rz 36/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia uchyla zaskarżone postanowienie.

I OZ 857/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji po wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II ...

I OZ 863/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia post...

VIII SA/Wa 384/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie utraty uprawnień do pobierania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 599/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 2014/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego