Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

IV SA/Wr 734/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-27

Sprawa ze skargi D. D. o wznowienie postępowania zakończonego WSA - 4 II SA/Wr 2039/2001; postanowił: -odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

IV SA/Wr 409/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-28

Sprawa ze skargi J. N. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 157/09

II SA/Bd 257/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-03

Sprawa ze skargi D.P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D.P. na orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej Nr [...] w przedmiocie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu

II SA/Bd 256/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-04-03

Sprawa ze skargi D.P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi D.P. na orzeczenie [...] Wojskowej Komisji Lekarskiej Nr [...] w przedmiocie związku stwierdzonego schorzenia ze służbą wojskową

II SA/Bd 320/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-05-11

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych , nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości

II OSK 321/06 - Wyrok NSA z 2007-02-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Rzeszowie , sygn. akt SA/Rz 1842/03 w sprawie wydania zaświadczenia

II SA/Rz 593/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-25

Sprawa ze skargi Z. P. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem w sprawie wydania zaświadczenia