Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

III SA/Po 439/06 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-01-15

Sprawa ze skargi K. P. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w przedmiocie wartości celnej towaru

I SA/Bd 671/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

III SA/Wr 674/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-12

Sprawa ze skargi P. O. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem WSA sygn. akt III SA/Wr 688/06 w przedmiocie określenia należności wynikających z długu celnego, określenia podatku akcyzowego oraz podatku od towarów i usług

III SA/Lu 350/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o uznanie zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bd 673/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bd 668/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bk 269/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie wymiaru cła

I SA/Bd 803/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-01-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem w przedmiocie uznania zgłoszenie celnego za nieprawidłowe

I SA/Bk 413/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie odsetek od należności celnych

I GSK 170/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia 22 [...] r. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   12