Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 242/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-09

Skarga R. C. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 2841/02

I OSK 737/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Romana C. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt 4/II SA/Wr 2841/02