Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

II SA/Go 296/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem , sygn. akt II SA/Go 120/08

II SA/Go 327/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem z dnia [...] r., sygn. akt [...]

II SA/Lu 114/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-17

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych.

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 367/07

II SA/Lu 117/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego.

II SA/Lu 313/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Gl 698/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. - B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

II SA/Go 279/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego zakończonej wyrokiem oku, sygn. akt II SA/Go 829/07

II SA/Lu 309/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych
1   Następne >   3