Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1047/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Lublinie nr [...] w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

IV SA/Gl 490/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie pomocy społecznej w kwestii wznowienia postępowania w sprawie o sygn. II SA/Ka 900/00

II SA/Go 936/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego zakończonej wyrokiem , sygn. akt II SA/Go 568/09

VIII SA/Wa 365/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi K. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygnaturze akt VIII SA/Wa 570/08

II SA/Lu 662/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 769/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Lu 770/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Lu 549/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 768/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Wr 601/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Sądu odrzucające skargę kasacyjną od wyroku WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 638/07 oddalającego skargę S. S. na decyzję SKO we W. z dnia...
1   Następne >   3