Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 747/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1664/08

IV SA/Wr 87/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 390/09

II SA/Bd 110/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 597/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie IISA/Lu 224/09 w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Bk 630/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Lu 240/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 749/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1667/08

I OSK 425/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-28

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłk...

I OSK 44/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie pomocy na dożywianie

I SA/Wa 746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1663/08
1   Następne >   2