Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 1234/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-12-09

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. , nr [...] w przedmiocie wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 577/11