Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 201/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 482/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji o przyznaniu zasiłku okresowego

I OSK 1496/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-29

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Rz 1213/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 203/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1578/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie zasiłku stałego

IV SA/Wr 204/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych

II SA/Lu 716/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 258/11 dotyczącej zasiłku stałego

I SA/Wa 1226/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-24

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa [...]

II SA/Lu 297/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 751/11 dotyczącej zasiłku okresowego
1   Następne >   2