Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 860/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia

I OW 31/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie z wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa a Prezydentem Miasta Świnoujście w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie skierowania M. W. do domu pomocy społecznej

IV SAB/Wr 156/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

I OZ 1214/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie zakończonej postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 209/13, odrzucającym skargę na bezczynność SKO we Wrocławiu w przedmiocie rozpatrzenia zażalen...

I SA/Wa 1789/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

II SA/Lu 821/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-05-26

Sprawa ze skargi Z. W. z udziałem SKO w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie II SA/Lu 390/13

IV SA/Wr 883/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

IV SA/Wr 907/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Sz 162/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zasiłku celowego

II SA/Lu 842/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie
1   Następne >   +2   4