Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Rz 1316/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

IV SA/Wr 807/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją o umorzeniu postępowania w sprawie opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

IV SA/Wr 651/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J., w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych, ,

II SA/Lu 91/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Wr 287/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Lu 871/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-23

Sprawa ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie oku, sygn. akt II SA/Lu 1248/16

II SA/Lu 534/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-10-23

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r. Nr [...]

I OSK 3729/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 451/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

IV SA/Gl 692/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego