Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 6/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-19

Sprawa ze skargi W. B. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SAB/Wr 124/17

IV SA/Gl 91/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-25

Sprawa ze skargi M.K. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 1223/17

I OSK 3598/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Lublinie w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

III SA/Gd 688/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie