Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 21/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sygn. akt IV SA/Gl 1013/06 w sprawie zasiłku celowego

IV SA/Gl 490/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie pomocy społecznej w kwestii wznowienia postępowania w sprawie o sygn. II SA/Ka 900/00

IV SA/Gl 698/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. - B. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 423/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 1091/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 835/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Gliwicach , sygn. akt IV SA/Gl 683/12

IV SA/Gl 690/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 91/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-25

Sprawa ze skargi M.K. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 1223/17

IV SA/Gl 692/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Gl 1348/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2