Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 8/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego