Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 152/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1202/12

I SA/Wa 157/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1200/12

I SA/Wa 158/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 414/12

I SA/Wa 159/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi J. S. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 415/12

I SA/Wa 1789/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi J. S. o wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1253/13

I SA/Wa 747/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1664/08

VIII SA/Wa 365/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-01

Sprawa ze skargi K. P. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygnaturze akt VIII SA/Wa 570/08

I SA/Wa 2317/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-03

Sprawa ze skargi W. K. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 310/10

I SA/Wa 749/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1667/08

I SA/Wa 746/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Sprawa ze skargi E.M. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1663/08
1   Następne >   3