Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Wr 156/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

IV SA/Wr 242/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-09

Skarga R. C. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem WSA we Wrocławiu sygn. akt 4 II SA/Wr 2841/02

IV SA/Wr 87/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowo-administracyjnego w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 390/09

IV SA/Wr 553/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o odmowie przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 531/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-14

Sprawa ze skargi S. Ż. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 523/06 zakończonej postanowieniem WSA we Wrocławiu w sprawie sygn. akt IV SA/Wr 307/04 w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 533/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-13

Sprawa ze skargi R. M. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn akt. IV SA/Wr 670/06 zakończonej prawomocnym wyrokiem w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego specjalnego

IV SAB/Wr 217/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

IV SAB/Wr 156/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-31

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA we Wrocławiu w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia i wydania orzeczenia

IV SA/Wr 883/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

IV SAB/Wr 170/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-10-07

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w L. w przedmiocie rozpatrzenia podania w przedmiocie wezwania strony do usunięcia naruszenia prawa
1   Następne >   +2   6