Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Kr 838/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi T. K. w przedmiocie wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 167/01

III SA/Kr 1260/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-11-19

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie przekazania wniosku o wznowienie postępowania

III SA/Kr 1062/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania