Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 114/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-17

Skarga Z. W. na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych.

II SA/Lu 115/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-06-24

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 367/07

II SA/Lu 117/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego.

II SA/Lu 313/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 309/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 214/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego wyrównawczego

II SA/Lu 314/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 315/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych

II SA/Lu 118/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-06-10

Sprawa ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 215/07 zakończonej wyrokiem w przedmiocie zasiłku celowego