Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 506/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 841/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 570/13

II SA/Lu 817/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 402/13

II SA/Lu 819/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 839/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 617/13

II SA/Lu 818/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w L. w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SA/Lu 820/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie