Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 971/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zadłużenia powstałego w wyniku wypowiedzenia umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy odrzuca skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

I OSK 1782/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w przedmiocie statusu bezrobotnego

I OSK 1655/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-24

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

II SA/Wa 1532/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] uznania zażalenia za niezasadne -

III SA/Kr 37/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

II SA/Sz 1046/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie zasiłku dla bezrobotnych