Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Lu 971/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zadłużenia powstałego w wyniku wypowiedzenia umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy odrzuca skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

III SA/Kr 37/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego