Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Lu 132/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi M. M. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 812/09

III SA/Łd 49/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Gd 731/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-11-21

Sprawa ze skargi Z. K. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku z 19 maja 2011 r. sygn. akt II SA/Gd 766/09 w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Po 218/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-10

Sprawa ze skargi B. J. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Poznaniu w sprawie II SA/Po 652/08

II SA/Rz 66/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 980/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 749/09

II SA/Lu 712/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-09-03

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 617/12 zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Lublinie w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SAB/Łd 16/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-05-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem WSA w Łodzi wydanym w dniu 1 lutego 2008r. sygnatura akt II SAB/Łd 49/07 w sprawie ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego dotyczącego nakazu rozbiórki budynku gospodarczego

II OPP 46/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-22

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim , nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu ...

II SA/Gl 102/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z [...] r. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia wykonania nakazu rozbiórki
1   Następne >   2