Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Lu 526/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-20

Sprawa ze skargi M. i J. małżonków P. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie w przedmiocie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 711/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-30

Sprawa ze skargi A. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Kielcach w sprawie II SA/Ke 156/08 w przedmiocie uchylenia uchwały o uzupełnieniu składu Rady Miejskiej w S.

II SA/Ol 287/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie działalności Wójta Gminy

I SA/Wa 43/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I SA/Wa 44/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Gd 631/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie odrzucenia protestów wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta B. w rejonie ulic [...] i [...]

IV SA/Wr 858/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w W.

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia granic gruntów przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2014-08-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II OSK 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Batorz , nr [...] w przedmiocie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
1   Następne >   +2   +5   8