Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SAB/Wa 1069/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 274/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

I OSK 887/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-25

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skarg kasacyjnych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz [...] Spółki Akcyjnej w K. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1602/09 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [....

II SA/Wa 1408/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-15

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OSK 887/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-16

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych , nr [......

II SA/Wa 446/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-06

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 1162/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych

II SA/Wa 1236/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych